Nádej Vianoc

Promotion Text

Nádej Vianoc spája špičkových umelcov/ Hope of Xmas connects outstanding artists

Po dlhšom čase prichádza opäť pieseň, v ktorej sa spojilo viacero interpretov. V hymnickej piesni Nádej Vianoc účinkuje plejáda špičkových slovenských interpretov - od tých najmladších po nestorov slovenskej pop music, rockeri i operní speváci. Raritou je, že vo vianočnej piesni účinkuje aj reper. Textár Daniel Hevier nazval pieseň Nádej Vianoc, pretože je presvedčený, že v týchto týždňoch je práve nádej tou najpotrebnejšou a najvzácnejšou vecou. Preto v piesni účinkujú aj deti, aby sme zvýraznili budúcnosť nášho sveta. „Som nesmierne rád, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť pieseň k najkrajším sviatkom roka, ktorá spája vynikajúcich slovenských umelcov. Ďakujem všetkým 20-tim sólistom, ktorí sa podieľali na tomto skvelom projekte a pridali do neho kúsok seba, a tiež skvelej spolupráci s RTVS. Obsadenie je žánrovo, hlasovo i vekovo pestré, ale myslím si, že dokonale zladené. Nechajte sa prekvapiť.“ hovorí o novej skladbe Rastislav Dubovský./ After a long time there is again a song featuring several artists. In a hymn-like song Hope of Christmas you can hear a diverse group of singers – from the youngest ones to veterans, rockers and opera singers. Even a rapper is involved in this song. Songwriter Daniel Hevier named the piece Hope of Christmas because he believes hope is what the world needs most these weeks. That is also why there are children involved in the song, to accentuate the future of our world.“I am immensely glad that we managed to create a song that connects so many great Slovak artists. I would like to thank all the soloists who took part in this wonderful project and contributed with a bit of their art. In terms of vocals, genre and age the cast is very diverse, but perfectly blended in my opinion. Let yourself be surprised.“ Says Rastislav Dubovský.Kto sa na tvorbe piesne zúčastnil: Autori piesne: Skladateľ Rastislav Dubovský a textár Daniel Hevier, RTVS: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigenti a Adrian Kokoš a Mário Košík; Hudba, aranžmány, inštrumentácia: Rastislav Dubovský, Text: Daniel Hevier; Účinkujú:Hanka Gregušová, Martin Harich, Hevi Dubi Komiks Band (Dubi Rastislav Dubovský, Huhu Petra Humeňanská, Maca Marcela Vilhanová, Džony Ján Morávek, Koco Stanislav Kociov), Janais, Patricia Janečková, Michal Kaľavský, Jana Kocianová, Peter Lipa, Kamil Mikulčík, Zuzana Adamkovičová (Mojžišová), Robo Papp, Pavol Remenár, Zuzana Smatanová, SUVE (Suvereno), Samuel (Samuel Tomeček}, Barbora Žilecká, RTVS:Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Mária Košíka (Nahrávanie v štúdiu S1 Zvuk Martin Roller, Ivo Rozehnal), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša (Nahrávanie v štúdiu S4, Zvuk Peter Ač, Ivo Rozehnal), Hudobná réžia: Mirko Krajčí, Rastislav Dubovský; Bicie: Stanislav Kociov; Sólisti a bicie sa nahrávali v štúdiu Dubovsky Music. Asistent zvukovej réžie (orchester, zbor): Ivo Rozehnal; RIVICA, s.r.o. - partner nahrávky (zapožičanie zvukovej techniky - Schoeps, Millenia-Media, Mytek); Zvuková postprodukcia, Mix a master: Juraj Lehuta, Rastislav Dubovský; Video: Juraj Lehuta, Pavol Janík; Video postprodukcia: Juraj Lehuta; Produkcia: Zuzaná Dubovská, RTVS; Titulný obrázok: Zuzana Dubovská; ©Rastislav Dubovský, Daniel Hevier; ℗ HEVI DUBI a RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska, 2015

Pictures

Promotion Pictures

Management / Booking

Get in contact

Promotion plan

04.12.2015 video uploaded to Youtube
16.12.2015 CDs sent to distribution
19.12.2015 HEVI DUBI concert live in SND
21.12.2015 shopping of Xmas presents
24.12.2015 Xmas are here