Login

Ave Maria - Duchovná tvorba pre hlas a organ

Promotion Text

Ave Maria - Duchovná tvorba pre hlas a organ / Spiritual Compositions for Voice

Duchovná tvorba pre hlas a organ z rôznych období od baroka až po súčasnosť. Nahrané na troch organoch prislúchajúcich danému obdobiu vzniku hudobného diela. Hlavným sólistom je Gustáv Beláček.

Spiritual work for voice and organ from various periods from the Baroque to the present. Recorded on three organs belonging to a given period of creation of a musical work. The main soloist is Gustáv Beláček.

Pictures

Promotion Pictures

Management / Booking

Get in contact