Login

Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Artist Gustáv Beláček / ENSEMBLE OPERA DIVERSA / Mucha Quartet / Veronika Vitázková / Marek Paľa / František Výrostko
Title Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom
Release Date Saturday, August 17, 2019
Genre Classical > Chamber Music
Composers Johannes Brahms, Eugen Suchoň, Pavol Krška, Tadeáš Salva, Ilja Zeljenka
Songwriters Johannes Brahms / Bible Old Testament, Johannes Brahms / Bible New Testament, Miroslav Válek, Pavol Krška, Ján Smrek, folk poetry, Ilja Zeljenka, Traditional, Peter Štilicha
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Fantastickými krajinami piesne spolu s Gustávom Beláčkom

Tie drobné hudobné básničky, ktoré mali spočiatku iba pobaviť alebo primäť zamyslieť sa, ale aj voviesť do snívania, priniesť smútok či číru radosť. Ustáli prísne sito neúprosne odmeriavaného času a zo salónov s drobnou postavou za klavírom a charakteristickými dioptriami cez prísnu tvár človeka v neustálom neurotickom pohybe či rozvážnu tvár s hustou stareckou bradou mladíka sa rozšírili po svete a zaplnili postupne takmer všetky známe miesta. Stali sa nádejou uchovania pamäte jedinečných okamihov života jeho aktérov.

Skladatelia vytvorili s básnikmi nerozlučné partnerstvo, ktoré napokon vyústilo do pevného vzťahu obohacujúc sa vzájomnými plodmi ducha.

Neobišla ani slovenský priestor a udomácnila sa v denných rutinách jej hudobníkov a poetov. Pieseň ako jedinečný priestor na vyjadrenie najintímnejších myšlienok sa stal prirodzenou súčasťou ich diela a umeleckých odkazov.

Dva cykly Eugena Suchoňa stoja na opačných koncoch jeho umeleckej cesty a dokladajú skladateľovo majstrovstvo i originalitu hudobného jazyka. Sú uvedené v transkripciách slovenského skladateľa Petra Zagara v ideálnej kombinácii sólového hlasu so sprievodom sláčikového orchestra. Ária Tadeáša Salvu bolo takmer stratené dielo, ktoré ožíva prostredníctvom tejto nahrávky a aké je to dielo! Autor vo svojej tvorbe dlhodobo inklinoval k forme balady a v Árii vytvoril jedno zo svojich najsilnejších stvárnení tohto druhu. Pavol Krška svojou dnes už kultovou modlitbou Otče náš rozoznieva frekvencie rozochvievajúce vnútro poslucháča svojou intenzitou a hĺbkou.

Aztécke piesne II Ilju Zeljenku sú kvintesenciou jeho vášne pre kompozičné hry, v ktorej každý ďalší takt vyrastá zo svojho predchodcu ako jediný logický výsledok nekonečného reťazenia inšpiračných impulzov. Skladateľ pri jeho písaní mal umenie Gustáva Beláčka priamo na pamäti, keďže tento cyklus mu dedikoval.

A napokon Johannes Brahms a jeho posledné dokončené dielo, s ktorým sa symbolicky lúči so životom a nepriamo aj s celým tak bohatým 19.storočím; storočím, v ktorom sme tú drobnú hudobnú básničku počuli azda po prvýkrát, s tým skromným krátkozrakým viedenským chlapcom učupeným za hammerklavírom. Gerhard Auer cyklus inštrumentoval pre komorný ansámbel a obdaril ho mäkším zvukom sláčikov s flautou.

Nechajte sa oblažiť tou krehkou krásou týchto piesní s Gustávom Beláčkom ktorého umenie nás vovedie do fantastických myšlienkových svetov hudobných velikánov, v ktorých sa nám stáva skúseným sprievodcom, ochrancom a ich vykladačom. Spolu s ním Vám budú robiť spoločnosť Ensemble Opera Diversa, Muchovo kvarteto s Veronikou Vitázkovou a Františkom Výrostkom mladším, Marek Paľa a napokon Marian Lejava.

Marian Lejava

Management / Booking

Get in contact