Login

Antologija Bravničar - Škerjanc

Artist Dejan Bravničar / Simfonični orkester RTV Slovenija / Orkester Slovenske filharmonije
Title Antologija Bravničar - Škerjanc
Release Date Monday, April 8, 2019
Genre Classical > Instrumental
Composers Matija Bravničar, Lucijan Marija Škerjanc
Songwriter Instrumental
Copyright © ZKP RTVSLO
Country SLOVENIA

Promotion Text

Dejan Bravničar - Antologija IV. Bravničar - Škerjanc

Antologija enega najpomembnejših slovenskih poustvarjalcev v drugi polovici dvajsetega stoletja, violinista Dejana Bravničarja (1937 - 2018). Skladbe: Matija Bravničar.


The anthology of one of the most important Slovenian performers of the second half of the 20th century, the violinist Dejan Bravničar ((1937 - 2018). The works of Matija Bravničar.

Management / Booking

Get in contact