Login

Vianoce - Christmas

Artist SKLO - vokálna skupina
Title Vianoce - Christmas
Release Date Tuesday, January 22, 2013
Genre Vocal
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Christmas songs from vocal group SKLO from Bratislava

Hudbou na tomto albume vám predstavujeme rozmanité, známe i menej známe podoby duchovnej a ľudovej tvorby, ktorá sa spája s obdobím Vianoc a s príchodom nového roka. Vokálny prejav dopĺňajú historické hudobné nástroje a podfarbujú ozdobné zvuky ľudových nástrojov. Vianočnú amosféru navodenú úvodným tradicionálom Adeste fideles umocnia chrámové spevy z obdobia Vianoc, ktoré majú korene v dávnej histórii Slovenska a Európy. Od nich sa odlišuje skladba Lapidaverunt Stephanum o ukameňovaní mučeníka Štefana, ktorá však témou a hudobnou poetikou tiež spadá do vianočného obdobia. Chrámové spevy uzatvárajú „trojkráľová" skladba Omnes de Saba a kompozícia slovenského skladateľa Mikuláša Moyzesa Salve Jesu parvule. Koledami, ktoré sme zaradili do druhej časti albumu, nám vlastným prejavom prispievame k vianočným tradíciám na Slovensku. Vokálna skupina SKLO pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od polovice 80-tych rokov. Súčasné personálne obsadenie tvorí jej základ viac než 10 rokov. Skupina počas svojej existencie absolvovala bohatú domácu i zahraničnú koncertnú i nahrávaciu činnost, zúčastnila sa na mnohých festivaloch, prehliadkach a sútažiach sakrálnej, folkovej i ľudovej hudby, aktívne participovala na viacerých komponovaných literárno-hudobných pásmach, hudobných programoch a rôznych iných projektoch. Autorsky aj interpretačne realizovala scénickú hudbu k filmom, rozprávkam, divadelným hrám, pásmam, a pod. Značná čast jej kmeňového repertoáru, ako i ďalšej tvorby je nahraná v Slovenskom rozhlase, Slovenskej televízii, ako aj v iných, komerčných médiách. Hudobný prejav skupiny je charakteristický prepracovaným viachlasným spevom a capella, s vlastným sporadickým inštrumentálnym doprovodom (gitara, lutna, historické dychové nástroje, rytmika), pričom nie zriedkavá je aj spolupráca s významnými inštrumentálnymi umelcami a telesami. V repertoári, zameranom od starej (sakrálnej, svetskej) až po súčasnú vokálnu tvorbu, nielen z územia Slovenska, je možné nájsť: duchovné piesne, renesančné piesne, madrigaly, ľudové piesne, vianočné koledy a černošské spirituály. Skladby skupina interpretuje jednak z pôvodných zápisov, ako i vo vlastných úpravách a v úpravách známych hudobných skladateľov. Súčasné obsadenie: Slávka Horváthová alt Viliam Solčány tenor, dychové nástroje Ivan Schreiner tenor, gitara Peter Koma barytón, rytmika Radovan Tomeš bas

Management / Booking

Get in contact