Login

Ernő Dohnanyi: Piano Works - Volume. 3

Artist Ladislav Fanzowitz
Title Ernő Dohnanyi: Piano Works - Volume. 3
Release Date Monday, January 10, 2022
Genre Classical > Piano Concerto
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Ladislav Fanzowitz plays E. Dohnanyi's piano works in the third sequel

Another, already the third continuation of recordings of piano works by Bratislava native Ernő Dohnanyi in an effort to create his complete piano work, again in the interpretation of the excellent pianist Ladislav Fanzowitz.

Ďalšie, už tretie pokračovanie nahrávok klavírnych diel bratislavského rodáka Ernő Dohnanyiho so snahou vytvoriť jeho kompletné klavírne dielo opäť v interpretácii vynikajúceho klaviristu Ladislava Fanzowitza.

Pictures

Promotion Pictures

Management / Booking

Get in contact