Login

Il Cuore Barocco

Artist Il Cuore Barocco
Title Il Cuore Barocco
Release Date Monday, June 13, 2022
Genre Classical > Ballet
Composer Joseph Bodin de Boismortier
Songwriters Joseph Bodin de Boismortier, Instrumental
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Il Cuore Barocco plays music by Joseph Bodin De Boismortier

Barokové zoskupenie Il Cuore Barocco prináša zábavnú hudbu z tohto obdobia. Všetko na pôvodných nástrojoch s prirodzeným zvukom.
The baroque group Il Cuore Barocco brings entertaining music from this period. Everything on the original instruments with natural sound.

IL CUORE BAROCCO
on period instruments /na dobových hudobných nástrojoch

soloist/sólo – Tereza Zimková soprano/soprán (cantata/kantáta L´Hyver)
violins/husle – Peter Zelenka (artistic director/umelecký vedúci), Adam Szendrei
flutes, piccolos/flauty, pikoly – Mária Posch, Radka Kubínová
viola da gamba – Michal Raitmajer
harpsichord/čembalo – Adam Štefunko
theorbo, baroque guitar/teorba, baroková gitara – Jakub Mitrík

Management / Booking

Get in contact