Login

Alea - Oy, mame, shlog mikh nisht!

Artist Boris Lenko / Daniel Buranovský / Ján Krigovský / Stano Palúch
Title Alea - Oy, mame, shlog mikh nisht!
Release Date Thursday, December 11, 2014
Genre World > Central Asia
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

ALEA musical group interprets Jewish folk songs in original arrangements

Komorný súbor v zložení akordeón, kontrabas, husle a klavír vytvára nové zvukové možnosti a jedinečnosť farieb a rozsahu, sú v ňom zastúpené “klasické” nástroje využívané akustickým spôsobom, výsledkom je neopakovateľnosť a bohatosť výrazových zložiek.Spolupráca Martina Babjaka a Roberta Rotha so súborom ALEA, ktorého členovia sú sčasti aj multižánrovo orientovaní, sľubuje oživenie a posun výrazu až k hraniciam klasickej interpretácie. Interpretácia diel súčasných autorov tak dostáva nový a nepoznaný rozmer, ktorý je v našich podmienkach ojedinelý a originálny.

Pictures

Promotion Pictures

Management / Booking

Get in contact