Login

Johann Heinrich Schmelzer - Balletti und Sonaten am Wiener Kaise

Artist Andrea Bischof
Title Johann Heinrich Schmelzer - Balletti und Sonaten am Wiener Kaise
Release Date Wednesday, October 4, 2006
Genre Classical > Strings
Composer Johann Heinrich Schmelzer
Songwriters Andrea Bischof / Hiro Kurosaki / Elmar Oberhammer / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic / Dorothea Kukelka / Mark Peters / Herbert Lindsberger, Andrea Bischof / Hiro Kurosaki / Herbert Lindsberger / Elmar Oberhammer / Dorothea Kukelka / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic / Mark Peters, Hiro Kurosaki / Herbert Lindsberger / Elmar Oberhammer / Dorothea Kukelka / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic / Mark Peters / Andrea Bischof, Andrea Bischof / Herbert Lindsberger / Elmar Oberhammer / Dorothea Kukelka / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic / Mark Peters / Hiro Kurosaki, Andrea Bischof / Herbert Lindsberger / Elmar Oberhammer / Mark Peters / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic / Hiro Kurosaki / Dorothea Kukelka, Hiro Kurosaki / Herbert Lindsberger / Elmar Oberhammer / Mark Peters / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic / Dorothea Kukelka / Andrea Bischof, Andrea Bischof / Hiro Kurosaki / Herbert Lindsberger / Elmar Oberhammer / Mark Peters / Dorothea Kukelka / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic, Andrea Bischof / Hiro Kurosaki / Herbert Lindsberger / Ulrich Fussenegger / Rene Clemencic / Dorothea Kukelka / Elmar Oberhammer / Mark Peters, Andrea Bischof / Hiro Kurosaki / Herbert Lindsberger / Elmar Oberhammer / Mark Peters / Dorothea Kukelka / Rene Clemencic / Ulrich Fussenegger
Copyright © Preiser Records
Country AUSTRIA

Promotion Text

Home of Austrian Artists – Preiser Records!