Login

Ruža Pospiš Baldani / Zagrebačka filharmonija / Komorni orkestar Vatroslav Lisinski / Akademski zbor Ivan Goran Kovačić / Varaždinski komorni orkestar / Simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd

Artist Ruža Pospiš Baldani / Zagrebačka filharmonija / Komorni orkestar Vatroslav Lisinski / Akademski zbor Ivan Goran Kovačić / Varaždinski komorni orkestar / Simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd
Title Ruža pospiš Baldani mezzosopran
Release Date Monday, July 4, 2016
Genre Classical > Opera
Country CROATIA