Shreya Ghoshal / Javed Ali / Pratik Agarwal - Surili Shreya - REBEAT Artist Camp