Get every week all new releases

Ej, zagrojče dudecky!

Artist Martin Machajda/Tatiana Machajdová/Kristína Tropeková/Tonko Štefaňák
Title Ej, zagrojče dudecky!
Release Date 2018-12-18
Genre Folk > Traditional Folk
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Goralská gajdošská ľudová hudba Polhorská muzika

Goralská gajdošská ľudová hudba Polhorská muzika z najsevernejšej obce na Slovensku, Oravskej Polhory, vznikla v roku 2012.

Členmi sú :
Martin Machajda – gajdy, heligónka, spev
Tatiana Machajdová – husle, spev
Kristína Tropeková – husle, spev,
Tonko Štefaňák – kontrabas, spev

Spája nás pozitívny vzťah k hudbe a tradičnej ľudovej kultúre. Náš repertoár tvoria predovšetkým goralské piesne spod Babej hory a Pilska, ktoré vyhľadávame a zhromažďujeme od staršej generácie, z vizuálnych a audiovizuálnych diel, a ktorými chceme prezentovať tradičnú ľudovú kultúru beskydských goralov, najmä tých zo svojej obce. Usilujeme sa zachovať v hudobnom prejave tradičné štýlovo-interpretačné znaky goralskej gajdošskej ľudovej hudby a hrou na gajdy aktívne prispieť k zachovaniu Polhorskej gajdošskej tradície.

Management / Booking

Get in contact