Get every week all new releases

Šecki sa peknie do jednieho...

Artist Andrea Jágerová / Ľudová hudba pod vedením Jany Ambrózovej / Mužská spevácka skupina Likava z Likavky / Ženská spevácka skupina pod vedením Andrei Jágerovej
Title Šecki sa peknie do jednieho...
Release Date Thursday, July 19, 2012
Genre Folk > Traditional Folk
Copyright © PAVLIK RECORDS
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Original Slovak folklore of Liptov

Účinkujú Mužská spevácka skupina Likava z Likavky Ján Mudička ml., Ján Mudička st., Pavol Marton, Juraj Pšeno, Jozef Haluška, Eduard Hrčka, Jozef Nemček, Dušan Hušla, Stanislav Huba, Ján Mišovie Ženská spevácka skupina Andrea Jágerová, Margita Jágerová, Eva Gallová, Lucia Luptáková, Katarína Michňová • sólo spev Margita Jágerová (8, 14) Ľudová hudba pod vedením Jany Ambrózovej Jana Ambrózová – prím (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Jana Ambrózová – drumbľa (3) Andrej Turčin – I. husle (1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14) Miroslav Kapec – II. husle (1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14) Matej Šajgalík – kontra (1, 7, 9, 11, 13, 14) Zuzana Chabanová – kontra (1, 5, 7, 9, 13, 14) Deniel Bebej – kontra (2, 4, 10) Ján Kulfas – kontra (2, 4, 10) Marian Lihan – kontrabas (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14) Peter Šoltés – cimbal (1, 6, 7, 14) Alžbeta Lukáčová – cimbal (4, 10) Branislav Bielik – violončelo (12) Peter Škoda – akordeón (9, 13) Dušana Lehocká – flauta (12) Realizácia nahrávky: apríl 2007, apríl 2009 • Dramaturgia: Andrea Jágerová • Výber a zostava piesní: Andrea Jágerová Hudobné spracovanie: Alžbeta Lukáčová • Zvukový majster: Boris Dobiš (2, 4, 10), Rostislav Pavlík (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) Hudobná réžia: Juraj Dubovec (2, 4, 10), Alžbeta Lukáčová (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) • Grafický dizajn: © Martin Vojtek Produkcia: Rostislav Pavlík – PAVLÍK RECORDS ... šecki sa peknie do jednieho... tak vravievala naša stará mama. Bola výbornou speváčkou. Málokto to o nej vedel, pretože sa nikdy neprezentovala na verejnosti. Nemala svoju obľúbenú pieseň, podľa nej bola každá pieseň pekná, keď sa pekne zaspievala. PhDr. Andrea Jágerová Veľmi si vážim prínos Andrey Jágerovej v oblasti výskumu piesňovej kultúry najmä z jej rodnej Likavky, ktorá vďaka nej znovu „ožila“ doteraz nepoznaným tradičným piesňovým repertoárom. Chcem vyjadriť poďakovanie a obdiv interpretke, zostavovateľke a zberateľke piesní, ktorá týmto náš región obohatila o zabudnuté melódie. Želám im, nech si touto cestou nájdu veľa prajných poslucháčov. Mgr. art. Miroslava Palanová riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Liptovský Mikuláš Dolný Liptov je pekný a bohatý kraj. A také sú aj jeho piesne – rozmanité vo svojej jednote. Vrtké na jednej strane a na tej druhej zvláštne nostalgické. Jedny sú starobylými nápevmi, druhé akoby ešte zneli v ružomberských tanečných lokáloch... Takúto variabilnú podobu dostalo i CD speváčky Andrey Jágerovej. Chceli sme, aby z neho bolo cítiť drsnú krásu hry starých muzikantov a nosnosť liptovských spevov. Pritom sme neváhali dať viacerým piesňam i nový, štylizovaný šat, ktorý bol však vytvorený v snahe vyzdvihnúť svojbytnú krásu piesní. Dobrodružstvo prípravy so všetkými skvelými a nadšenými spevákmi a muzikantmi nás pohltilo tak intenzívne ako samot- né piesne... Pre mňa bolo objavovanie dolného Liptova zážitkom. PhDr. Alžbeta Lukáčová etnomuzikologička

Pictures

Promotion Pictures

Management / Booking

Get in contact