Get every week all new releases

Romeo a Julia

Artist Various Artists
Title Romeo a Julia
Release Date Wednesday, October 9, 2013
Genre Soundtracks > Musicals
Copyright © Street Production s.r.o.
Country SLOVAKIA

Promotion Text

A student musical from Slovakia

Študentský muzikál Romeo a Júlia s podtitulom ..."ako to vidíme my...", je dielo výsostne študentské. Na príprave hudby sa podieľajú profesionáli ako Misha a Peter Emmer, avšak bez nároku na finančnú odmenu. Celé dielo je výsledkom ochoty a dobrej vôle všetkých zainteresovaných, pracovať aj bez obrovského finančného zázemia. Študentský muzikál Romeo a Júlia, ako to vidíme my vychádza na CD a zároveň končí svoju púť na divadelných doskách. Dramatický krúžok gymnázia Ľ. J. Šuleka pri Matici slovenskej absolvoval viac ako 26 predstavení s dielkom, na ktorom pracovali rok a spolupracovali s mnohými inštitúciami. V spolupráci s mestom Komárno a Maticou slovenskou vydali svoj debutový album. Realizátor: Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri Matici slovenskej v Komárne v spolupráci s mestom Komárno. Autor textov: William Shakespear Preklad: Ľubomír Feldek Dramatizácia, úprava textov a réžia: Jozef Černek Hudobné arnažmán: Peter Alan Tavaly Na hudbe sa spolupodieľajú: Roberta Krmášková, Erich Ruško, Marek Kamocsai, Martina Majerová, Júlia Bundová, špeciálny hosť: Misha a EMMER