Get every week all new releases

Štyria hudci

Artist Mucha Quartet
Title Štyria hudci
Release Date 2019-02-14
Genre Classical > Instrumental
Copyright © Pavian Records
Country SLOVAKIA

Promotion Text

Mucha Quartet vydáva nové CD Štyria hudci / Four Fellov Musicians

Jedno z najlepších súčasných slovenských komorných telies Mucha Quartet prichádza so svojim štvrtým profilovým CD, ktoré nahrali v Krakowe. Album Štyria hudci vydalo na konci roka 2018 vydavateľstvo Pavian Records.
„Slovenskí skladatelia často čerpajú inšpiráciu v ľudových motívoch, čo je nielen dôkazom o zakorenení slovenskej kultúry vo folklóre, ale aj o atraktívnosti jeho využitia ako archetypu pri komponovaní artificiálnej hudby. Ľudová hudba predstavuje nevyčerpateľné žriedlo invencie (melodickej, rytmickej, harmonickej či tematickej), ktorú skladatelia využívajú nielen na spestrenie svojej tvorby, ale ktorá sa mnohokrát stáva aj určujúcim faktorom pri kryštalizácii ich hudobnej reči. Rozhodli sme sa vytvoriť nahrávku takýchto klenotov slovenskej hudby, „ hovorí Juraj Tomka, prvý huslista Mucha Quartet.
Výstižný a symbolický názov albumu charakterizuje jeho obsah. Členovia kvarteta siahli po dielach inšpirovaných folklórom piatich slovenských skladateľov rôznych generácii. Skladby pre sláčikové kvarteto patria k celoživotnej tvorbe Jána Levoslava Bellu (1843 - 1936), významného skladateľa 19. storočia. Sláčikové kvarteto e mol „V uhorskom štýle“ patrí k vrcholom jeho tvorby. Nokturno je jednou z jeho posledných skladieb, ktorú skomponoval ako 87 ročný. Prelom 19. a 20. storočia reprezentuje Alexander Albrecht (1885 - 1958), rodák z Bratislavy, žiak Bélu Bartóka. Predstaviteľ „starej slovenskej skladateľskej generácie“ skomponoval v roku 1948 cyklus Tri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor. Prvá pieseň cyklu sa stala hlavným motívom pre jeho Scherza pre sláčikový orchester. Zakladatelia modernej slovenskej hudobnej kultúry - Alexander Moyzes a Eugen Suchoň. Alexander Moyzes (1906 - 1984) skomponoval v roku 1961 dielo Štyria hudciop. 57 , cyklus dvanástich skladieb pre sláčikové kvarteto inšpirované ľudovou piesňou, pôvodne určených pre štúdium hry v sláčikovom kvartete, ktorá sa udomácnila na koncertných pódiách. Eugen Suchoň (1908 - 1993), upravil pre sláčikové kvarteto mnoho ľudových piesní, ktoré sú súčasťou albumu - Keď sa vlci zišli, Hlboký jarčok, Žiaľ, Husičky popolavé. Pre toto nástrojové zoskupenie upravil aj ľudové divertimento Preletel sokol, štvorčasťový cyklus skladieb - Škoda Ťa šuhajko, Muzikanti s gajdošom, Preletel sokol, Poď Anička. Skladateľskú generáciu minulého storočia na albume reprezentuje aj Ilja Zeljenka (1932 -2007) a jeho najznámejšia a najpopulárnejšia skladba Musica Slovaca, skomponovaná na ľudové motívy z Čičmian a Dolného Vadičova, venovaná Prof. Bohdanovi Warchalovi. Úprava pre sláčikové kvarteto dotvára hudobnú mozaiku na novom albume Štyria hudci.
Slovenský folklór v súčasnosti ožíva vo všetkých druhoch umenia. Mladí tvorcovia vdychujú ľudovej kultúre nový život. Členovia Mucha Quartet obohatili tento trend ukážkou diel slovenských skladateľov. Zážitok je umocnený vysokou interpretačnou kvalitou, ktorá ponúka výnimočný hudobný zážitok.

Management / Booking

Get in contact