Serenata

Artist Miloš Crnjanski
Title Serenata
Release Date Wednesday, August 22, 2018
Genre Spoken Word
Copyright © Biveco
Country SLOVENIA

Promotion Text

Uroš Dojčinović svira gitaru uz pesme Miloša Crnajnska

Miloš Crnjanski bio je srpski književnik i jedan od najznačajnijih stvaralaca srpske literature XX veka. Istakao se kao pesnik, pripovedač, romansijer i publicista. Bavio se i likovnom kritikom.