Get every week all new releases

LCH – LIVE :: stream

Artist Lámačské chvály
Title LCH – LIVE :: stream
Release Date Tuesday, July 23, 2019
Genre Devotional & Spiritual > Christian
Copyright © TONADA
Country SLOVAKIA

Promotion Text

LCH – LIVE:: STREAM

Toto DVD (CD) je výberom momentov z LCH LIVE stream chvál. Veríme, že Boh bude vylievať svoju lásku aj cez toto DVD (CD). Spoločne sa modlíme za každého, kto ho bude počúvať a tešíme sa všetky svedectvá o tom, ako Boh koná.

Management / Booking

Get in contact